פיצה אישית

יש עמדת פוקאצ’ות עצמאית שניתן להזמין לאירועים/ מקומות שרוצים.