בתי ארוח

יש בהררית מגוון אפשרויות אירוח– סאבלטים, יחידות צמר, בתים שניתן לשכור.. חווית אירוח היא “טעם שנשאר” לחיוב ולפחות.. כדי להתאים את מקום האירוח הטוב ביותר שניתן לקבל ממה שקיים, , ניתן ליצור קשר ולספר מה הייתם רוצים לפגוש ונחבר ביניכם..: 0522362244 קרן

[email protected]