מודעות סביבתית

,מודעות לסביבה היא עבורי ההבנה שהשינויים בחיים מתחילים בעצמנו, דרך הקשבה למה שקורה – בתוכי ומסביב אלייקרןקרן .

מהוכרת- התודה על השפע הקיים בחיים מתחילה התבהרות של המשמעותי ותמונות שונות של “אני במיטבי” יכולות לקבל מקום .להתגלות.